Topografinis planas – stambaus mastelio (1:500–1:5000) topografinis žemėlapis, sudarytas neatsižvelgiant į Žemės sferiškumą. Topografiniai planai sudaromi M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 mastelio skaitmeninėje ir analoginėje formoje.

Braižant topografinį planą sutartiniais ženklais pažymima:
1. Geodezinis pagrindas;
2. Reljefas;
3. Administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės;
4. Hidrografija;
5. Augalija ir žemėnaudos;
6. Transporto infrastruktūra;
7. Statiniai;
8. Inžineriniai tinklai.

Topografiniai planai derinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis ir galioja vienerius metus (tuomet planą reikalinga perderinti).
Topografinis planas reikalingas pradedant bet kokius projektavimo darbus.