Požeminių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka atliekama nutiesus naujas požemines komunikacijas ir būtinai fiksuojama jų planinė, ir vertikalioji padėtis, nustatomos jų techninės charakteristikos.

Planinė padėtis nustatoma:
1. visų įrenginių (šulinių, kamerų, hidrantų, hidraulinių uždorių, kondensacinių puodų ir kt.);
2. posūkių, prijungimų, nepasukamų dujotiekio siūlių, įvadų ir kt.;
3. tiesių tarpų – ne rečiau kaip kas 50 m.

Altitudės nustatomos:
1. visų įrenginių viršaus (dangčio žiedo);
2. į šulinį einančių arba išeinančių vamzdžių (savitakinių komunikacijų – kanalizacijos ir drenažo – vamzdžio latako), kitų vamzdžių – vamzdžio viršaus;
3. telefono kanalizacijos – vamzdžio latako, jei vamzdžių pluoštas – apačios ir viršaus;
4. vienodo nuolydžio atkarpų – ne rečiau kaip kas 50 m.

Be planinės ir vertikaliosios padėties, nustatomos šios techninės požeminių komunikacijų charakteristikos:
1. komunikacijų paskirtis;
2. vamzdžių vidiniai skersmenys;
3. vamzdžių medžiaga;
4. savitakinių komunikacijų skysčio tekėjimo kryptis (tarp šulinių), kurios viršuje nurodomas nuolydis (promilėmis), o apačioje – atstumas tarp šulinių;
5. slėgis (dujotiekio);
6. įtampa (elektros kabelių);
7. apsauginių vamzdžių medžiaga ir skersmenys.

Nuoroda: Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LRV 1999 m. gegužės 4 d. direktoriaus įsakymas Nr.17

 

Pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka atliekama norint priduoti baigtą arba nebaigtą statybą, atvaizduojant planinę padėtį ir pastato statybinio nulio, bei aukščiausios pastato vietos altitudes.

Planinė padėtis nustatoma:
1. statmenimis ir linijiniais matavimais nuo sklypo ribos;
2. koordinuojant statinio išorinius kampus.