Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates  valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:
1. įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų
amalgamaciją;
2. keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių
koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių
sistemose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį;
3. formuojant valstybinės žemės sklypus
(išskyrus žemės sklypus, formuojamus iki 2011 m. gruodžio 31 d., nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui
kaimo gyvenamosiose vietovėse);
4. perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio
taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose
vietinėse koordinačių sistemose;
5. jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai suremontuoti statiniai ar iškasti tvenkiniai,
nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai. Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti
pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto
registre;
6. žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.

Nuoroda: LR Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 534
Statinių kadastriniai matavimai atliekami:
1.  statinius pastačius;
2.  rekonstravus;
3.  kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius;
4.  statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

Nuoroda: LR Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 534