Žemės sklypų formavimo būdai:
1.  Naujų valstybinės žemės sklypų suformavimas;
2.  Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų padalijimas į du ar daugiau žemės sklypų;
3.  Nekilnojamojo turto registre įregistruoto bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo dalies (dalių) atidalijimas, suformuojant atskirus žemės sklypus;
4.  Kelių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą;
5.  Gretimų žemės sklypų ribų pakeitimas (amalgamacija), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.
Nuoroda: LR aplinkos ministro 2007 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 3D-265/D1-308

 

Žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, miestų teritorijose.
Rengiant žemės sklypo planą, atliekami šie veiksmai:
1. Suformuojami naudojami valstybinės žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti;
2. Pertvarkomi Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai:
2.1.  padalijami į du ar daugiau žemės sklypų;
2.2.  atidalijamos bendrosios nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalys ir suformuojami atskiri žemės sklypai;
2.3.  sujungiami į vieną keli tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypai;
2.4.  pakeičiamos gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribos (perdalijimas), kai žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su gretimu žemės sklypu;
3.  Suformuojami valstybinės žemės sklypai susisiekimo komunikacijoms, aikštėms, miestų miškams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų ir vietovių užimami žemės sklypai;
4.  Padidinami ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esami žemės sklypai, kai nėra galimybės suformuoti atskirų sklypų.

Nuoroda: LR Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1124